Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1842/STNMT-KSN 25/07/2022 Về việc lùi thời gian xét chọn hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Lượt xem: 223
Tải về 21
938/STNMT-KSN 21/04/2022 Về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn
Lượt xem: 196
Tải về 7
2391/STNMT-MT 01/09/2021 Về việc tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 194
Tải về 7
125/CCBVMT-TH 17/07/2020 Về việc chiêu sinh lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2020
Lượt xem: 231
Tải về 8
1308/STNMT-VP 07/05/2020 V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Lượt xem: 266
Tải về 7
92/STNMT-MT 10/01/2020 Về việc triển khai quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 268
Tải về 8
2072/KH-STNMT 19/09/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025"
Lượt xem: 277
Tải về 6
2062/STNMT-CCĐ 19/09/2019 Về việc triển khai xây dựng Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 540
Tải về 6
1732/STNMT-MT 12/08/2019 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 268
Tải về 6
629/STNMT-CCĐ 08/04/2019 Về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 235
Tải về 6
12345678
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH