Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1560/QĐ-BTNMT 09/08/2021 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
Lượt xem: 198
Tải về 3
461/QĐ-BTNMT 17/03/2021 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Lượt xem: 247
Tải về 3
417/QĐ-BTNMT 10/03/2021 Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 230
Tải về 4
703/BTNMT-TCQLĐĐ 14/02/2020 Về việc hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở
Lượt xem: 328
Tải về 5
235/QĐ-BTNMT 23/01/2018 Về việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT đến ngày 23/01/2018
Lượt xem: 229
Tải về 3
4814/BTNMT-ĐCKS 13/09/2017 Về việc thực hiện công tác quản lý khoáng sản đối với khu vực vàng gốc tại tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 175
Tải về 1
4232/BTNMT-PC 18/08/2017 Về việc thông báo danh mục các văn bản QPPL ban hành 6 tháng đầu năm 2017
Lượt xem: 199
Tải về 1
02/CTPH-BTNMT-BNN 12/07/2017 Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TNMT và Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2017-2020
Lượt xem: 162
Tải về 1
1233/QĐ-BTNMT 23/05/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
Lượt xem: 177
Tải về 1
1201/TCMT-QLCT&CTMT 15/05/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại
Lượt xem: 169
Tải về 1
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH