Tổng số: 139
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
164/TB -VPUBND 09/06/2023 Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/06/2023 với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản về việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN
Lượt xem: 61
Tải về 2
1842/STNMT-KSN 25/07/2022 Về việc lùi thời gian xét chọn hồ sơ và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Lượt xem: 185
Tải về 21
938/STNMT-KSN 21/04/2022 Về việc chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn
Lượt xem: 148
Tải về 7
2391/STNMT-MT 01/09/2021 Về việc tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 165
Tải về 7
125/CCBVMT-TH 17/07/2020 Về việc chiêu sinh lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2020
Lượt xem: 196
Tải về 8
1308/STNMT-VP 07/05/2020 V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Lượt xem: 235
Tải về 7
703/BTNMT-TCQLĐĐ 14/02/2020 Về việc hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở
Lượt xem: 285
Tải về 5
92/STNMT-MT 10/01/2020 Về việc triển khai quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 240
Tải về 8
6052/UBND-KSTT 24/12/2019 Về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia
Lượt xem: 200
Tải về 2
2062/STNMT-CCĐ 19/09/2019 Về việc triển khai xây dựng Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 499
Tải về 6
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH