Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1203/QĐ-UBND 15/04/2021 Về việc giao chỉ tiêu xử lý, giải quyết các trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
Lượt xem: 183
Tải về 1
461/QĐ-BTNMT 17/03/2021 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Lượt xem: 203
Tải về 3
417/QĐ-BTNMT 10/03/2021 Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 186
Tải về 3
799/QĐ-UBND 31/03/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 258
Tải về 2
7/2020/QĐ-UBND 20/03/2020 Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 269
Tải về 1
235/QĐ-BTNMT 23/01/2018 Về việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT đến ngày 23/01/2018
Lượt xem: 178
Tải về 3
5117/QĐ-UBND 15/11/2017 Quyết định phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 204
Tải về 1
3797/QĐ-UBND 30/08/2017 Quyết định về việc bãi bỏ 03 TTHC trong lĩnh vực Thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 166
Tải về 1
3736/QĐ-UBND 25/08/2017 Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 01 thửa đất tại Tiểu khu đô thị số 13, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 160
Tải về 2
3737/QĐ-UBND 25/08/2017 Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 21 thửa đất tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 171
Tải về 1
123456789
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH