Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/NQ-HĐND 20/04/2022 Thông qua Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 165
Tải về 2
04/NQ-HĐND 09/04/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 196
Tải về 2
08/NQ-HĐND 09/04/2021 Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 252
Tải về 3
05/NQ-HĐND 09/04/2021 Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lào Cai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
Lượt xem: 216
Tải về 4
11/NQ-HĐND 10/07/2019 Về bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 256
Tải về 2
11/2017/NQ-HĐND 17/07/2017 Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Lượt xem: 216
Tải về 1
12/2017/NQ-HĐND 17/07/2017 Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
Lượt xem: 220
Tải về 1
13/2017/NQ-HĐND 17/07/2017 Nghị quyết quy định mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 264
Tải về 1
05/2017/NQ-HĐND 17/07/2017 Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 217
Tải về 1
07/2017/NQ-HĐND 17/07/2017 Nghị quyết Quy định một số mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 229
Tải về 1
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH