Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
395/KH-UBND 20/10/2023 Triển khai thực hiện các mô hình tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 395
Tải về 589
357/KH-UBND 11/09/2023 Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 71
Tải về 15
357/KH-UBND 11/09/2023 Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 96
Tải về 15
335/KH-UBND 15/08/2023 Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 82
Tải về 6
189/KH-UBND 13/05/2022 Tổ chức "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 170
Tải về 14
186/KH-UBND 10/05/2022 Tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai Lần thứ 2 - năm 2022
Lượt xem: 214
Tải về 4
149/KH-UBND 13/03/2022 Định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 249
Tải về 2
1560/QĐ-BTNMT 09/08/2021 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
Lượt xem: 170
Tải về 3
166/KH-UBND 08/04/2021 Định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 112
Tải về 1
351/KH-UBND 31/12/2020 Phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 145
Tải về 0
1234
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH