Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/CT-UBND 15/08/2023 Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 278
Tải về 22
05/CT-UBND 10/05/2022 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 217
Tải về 3
04/CT-UBND 26/04/2022 Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 148
Tải về 2
06/CT-UBND 10/03/2021 Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 98
Tải về 1
17/CT-UBND 15/12/2020 Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo,điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021
Lượt xem: 132
Tải về 0
5/CT-UBND 20/03/2020 Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 để ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19
Lượt xem: 206
Tải về 0
18/CT-UBND ngày 16/12/2019 16/12/2019 Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Lượt xem: 204
Tải về 0
10/CT-UBND 08/07/2019 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 155
Tải về 0
04/CT-UBND 11/02/2019 Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án, Chủ tịch UBND các cấp về công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 156
Tải về 0
09/CT-UBND 20/04/2018 Về tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 173
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH