Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
223/TB-VPUBND 03/08/2023 Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đối với các dự án thủy điện tại huyện Bát Xát
Lượt xem: 87
Tải về 12
167/TB-VPUBND 12/06/2023 Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về một số dự án thuộc Đề án số 09 -ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 58
Tải về 3
226/TB-VPUBND 09/09/2022 Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 190
Tải về 17
417/QĐ-BTNMT 10/03/2021 Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 186
Tải về 3
2072/KH-STNMT 19/09/2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025"
Lượt xem: 248
Tải về 6
299/UBND-QLĐT 23/01/2018 Về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Lào Cai
Lượt xem: 175
Tải về 1
235/QĐ-BTNMT 23/01/2018 Về việc công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT đến ngày 23/01/2018
Lượt xem: 178
Tải về 3
6301/UBND-TH 30/12/2017 Về việc kinh phí chi trả cho các hộ dân tại Tằng Lỏong, Xuân Giao bị thiệt hại về cây cối, hoa màu
Lượt xem: 148
Tải về 1
354/TB-VPUBND 12/10/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp làm việc với các huyện: Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên và Bát Xát về giải quyết khó khăn, vướng mắc
Lượt xem: 145
Tải về 1
257/TB-VPUBND 28/07/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam
Lượt xem: 133
Tải về 1
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH