Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
395/KH-UBND 20/10/2023 Triển khai thực hiện các mô hình tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 395
Tải về 589
25/TB-VPUBND 25/01/2021 Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phát triển ứng dụng CNTT và truyền thông
Lượt xem: 101
Tải về 1
6052/UBND-KSTT 24/12/2019 Về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ Cổng Dịch vụ công quốc gia
Lượt xem: 200
Tải về 2
4433/UBND-VX 15/09/2017 Về việc thống nhất trong sử dụng văn bản điện tử và tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 145
Tải về 1
917/CTNMT-CNTT 12/05/2017 Về việc thu thập thông tin, phục vụ cho việc cập nhật Bản đồ điện tử tỉnh Lào Cai năm 2017
Lượt xem: 111
Tải về 2
239/VPUBND-TCHC 07/04/2017 Về việc ứng dụng CNTT và sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản
Lượt xem: 112
Tải về 1
576/STNMT-CNTT 27/03/2017 Về việc thu thập thông tin phục vụ cho việc cập nhật Bản đồ điện tử tỉnh Lào Cai năm 2017
Lượt xem: 160
Tải về 2
456/STNMT-VP 10/03/2017 Về việc tăng cường sử dụng bộ 3 phần mềm chính quyền điện tử, hệ thống thư điện tử trong xử lý công việc của đơn vị
Lượt xem: 128
Tải về 1
851/UBND-VX 06/03/2017 Về việc thực hiện một số nội dung về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Lượt xem: 121
Tải về 1
675/QĐ-UBND 03/03/2017 Quyết định phê duyệt danh mục hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 156
Tải về 1
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH