Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
250/TB-VPUBND 28/08/2023 Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về tiếp nhận, vận hành Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn II)
Lượt xem: 95
Tải về 81
189/KH-UBND 13/05/2022 Tổ chức "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 170
Tải về 14
186/KH-UBND 10/05/2022 Tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai Lần thứ 2 - năm 2022
Lượt xem: 214
Tải về 4
2391/STNMT-MT 01/09/2021 Về việc tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 165
Tải về 7
1560/QĐ-BTNMT 09/08/2021 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
Lượt xem: 170
Tải về 3
176/TB-VPUBND 29/06/2021 Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về rà soát tình hình đầu tư, hoạt động Nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng
Lượt xem: 87
Tải về 1
461/QĐ-BTNMT 17/03/2021 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Lượt xem: 203
Tải về 3
125/CCBVMT-TH 17/07/2020 Về việc chiêu sinh lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2020
Lượt xem: 196
Tải về 8
47/KH-UBND 10/02/2020 Về việc tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 199
Tải về 2
92/STNMT-MT 10/01/2020 Về việc triển khai quy định Giải thưởng môi trường tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 240
Tải về 8
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH