Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
357/KH-UBND 11/09/2023 Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 96
Tải về 15
357/KH-UBND 11/09/2023 Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 71
Tải về 15
462/UBND-TNMT 30/01/2019 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
Lượt xem: 183
Tải về 0
413/STNMT-TNN 07/03/2018 Về việc thông báo lập hồ sơ xin cấp quyền khai thác tài nguyên nước (lần 3)
Lượt xem: 158
Tải về 1
1623/STNMT-TNN 09/08/2017 Về việc thông báo lập hồ sơ xin cấp quyền khai thác tài nguyên nước
Lượt xem: 200
Tải về 1
1124/GP-BTNMT 15/05/2017 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cấp cho Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Đông Nam Á
Lượt xem: 144
Tải về 0
1594/QĐ-UBND 09/05/2017 Quyết định phê duyệt phương án phân bổ khối lượng nước thải phục vụ vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Tằng Lỏong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 185
Tải về 0
1039/GP-BTNMT 09/05/2017 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (cấp lại lần 1) cho Công ty CP Năng lượng Tái tạo Lào Cai Việt Nam
Lượt xem: 128
Tải về 0
1982/UBND-TNMT 08/05/2017 Về việc các vấn đề liên quan đến 03 dự án nhà máy/hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 142
Tải về 0
2139/BTNMT-BĐKH 03/05/2017 Về việc thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b
Lượt xem: 199
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH