Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/CT-UBND 20/12/2023 Chỉ thị về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Lượt xem: 74
Tải về 0
274/TB-VPUBND 25/09/2023 Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai và UBND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 156
Tải về 15
335/KH-UBND 15/08/2023 Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 140
Tải về 6
10/CT-UBND 15/08/2023 Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 317
Tải về 22
241/TB-VPUBND 23/09/2022 Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn trả kết quả thuộc lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 218
Tải về 12
235/TB-VPUBND 22/09/2022 Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường- Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác CCHC và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
Lượt xem: 243
Tải về 9
1308/STNMT-VP 07/05/2020 V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Lượt xem: 268
Tải về 7
799/QĐ-UBND 31/03/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 303
Tải về 2
3097/UBND-KSTT 11/07/2018 Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Lượt xem: 164
Tải về 0
392/STNMT-VP 05/03/2018 Về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Lượt xem: 164
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH