Tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

          Ngày 09/10/2020 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 268/KH-UBND Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nội dung thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 tỉnh Lào Cai”;  Xây dựng  “Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu”; Thực hiện “Đánh giá khí hậu Lào Cai”.

          Theo đó mục tiêu tổng quát của kế hoạch: Đến năm 2030, về cơ bản, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; Đến năm 2050, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả và bền vững tài nguyên; bảo đảm chất lượng môi trường sống và cân bằng sinh thái, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với mức hiện nay của các nước công nghiệp phát triển trong khu vực.

         Kế hoạch đã đề ra các nhóm giải pháp thích ứng mới biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, phát triển công nghiệp, giao thông, du lịch và dịch vụ, giao dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Nhóm giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, phát triển và sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong công nghiệp, xây dựng và giao thông vận tải, đẩy mạnh các hành động giảm nhẹ khí nhà kính và tăng cường các bể hấp thu khí nhà kính.

         Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải để UBND các huyện, thành phố, thị xã, các Sở, ngành liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện.

KH 268.pdf

 

Tin khác
1 2 3 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 244
  • Trong tuần: 6,667
  • Tất cả: 1,717,490
Đăng nhập