Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 417/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 10/03/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi Trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD417.pdf
Văn bản mới