Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng làm chủ đầu tư
Số ký hiệu văn bản 71/TB-VPUBND
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng làm chủ đầu tư
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB71.pdf
Văn bản mới