Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất
Số ký hiệu văn bản 76/TB-VPUBND
Ngày ban hành 19/03/2021
Ngày hiệu lực 19/03/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB76.pdf
Văn bản mới