Về việc giao chỉ tiêu xử lý, giải quyết các trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
Số ký hiệu văn bản 1203/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2021
Ngày hiệu lực 15/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc giao chỉ tiêu xử lý, giải quyết các trường hợp đang sử dụng đất có nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD1203.pdf
Văn bản mới