Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 13/9/2021
Số ký hiệu văn bản 266/TB-VPUBND
Ngày ban hành 16/09/2021
Ngày hiệu lực 16/09/2021
Trích yếu nội dung Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 13/9/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB266.pdf
Văn bản mới