Kế hoạch số 264a/KH-MTTQ-BTT ngày 13/04/2018 về Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai năm 2018
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch số 264a/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 13/04/2018
Ngày hiệu lực 13/04/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 264a/KH-MTTQ-BTT ngày 13/04/2018 về Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai năm 2018
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Người ký duyệt Giàng Seo Vần
Tài liệu đính kèm Kế hoạch giám sát.pdf
Văn bản mới