Kế hoạch số 261/MTTQ-BTT ngày 04/04/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố
Số ký hiệu văn bản Kế hoạch số 261/MTTQ-BTT
Ngày ban hành 04/04/2018
Ngày hiệu lực 04/04/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 261/MTTQ-BTT ngày 04/04/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về việc Tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực
Người ký duyệt Tráng A Phù
Tài liệu đính kèm KH_261.pdf
Văn bản mới