Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/5/2022 về tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối
Số ký hiệu văn bản 106/TB-VPUBND
Ngày ban hành 11/05/2022
Ngày hiệu lực 11/05/2022
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/5/2022 về tiến độ triển khai thực hiện công tác GPMB dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB106.pdf
Văn bản mới