Tổng số: 384
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
274/TB-VPUBND 25/09/2023 Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai và UBND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 11
Tải về 0
273/TB-VPUBND 22/09/2023 Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo rà soát tổng thể hoạt động từ năm 2010 đến nay các dự án khai thác, chế biến khoáng sản
Lượt xem: 10
Tải về 0
271/TB-VPUBND 21/09/2023 Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc triển khai các dự án đầu tư điện lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 15
Tải về 0
357/KH-UBND 11/09/2023 Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3
Tải về 0
357/KH-UBND 11/09/2023 Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Thái Bình thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 18
Tải về 0
252/TB-VPUBND 30/08/2023 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân xây dựng cơ bản
Lượt xem: 37
Tải về 11
250/TB-VPUBND 28/08/2023 Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về tiếp nhận, vận hành Hệ thống thu gom, xử lý nước thải Khu công nghiệp Tằng Loỏng (giai đoạn II)
Lượt xem: 44
Tải về 74
249/TB-VPUBND 25/08/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp, nghe báo cáo kết quả thực hiện, các giải pháp thực hiện xử lý, giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có tài sản là nhà ở và các công trình khác trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất và kết quả triển khai rà soát và chuyển giao quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất công năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về 80
239/TB-VPUBND 15/08/2023 Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cầu biên giới qua sông Hồng tại xã Bản Vược và hạ tầng kết nối
Lượt xem: 42
Tải về 8
10/CT-UBND 15/08/2023 Về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 225
Tải về 16
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH