Về việc kiện toàn, nâng cấp Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ
Số ký hiệu văn bản 1295/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn, nâng cấp Trung tâm Lưu trữ lịch sử thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1295QĐ2021.pdf