Chỉ thị Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 10/CT-UBND
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm Chi_thi_tang_cuong_PC_Covid-1920210510103028678_Signed.pdf