Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thống nhất đề nghị công nhận Xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao năm 2022”
Lượt xem: 183

Sáng ngày 29/8/2023, Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã họp xét, đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

anh tin bai

Ảnh: Hội đồng thẩm định tỉnh họp đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Sơn Hải.

Tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Văn Duy – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Theo báo cáo của Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh đến nay xã Sơn Hải, huyện Bát Xát đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Các tiêu chí của xã Sơn Hải đã được các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phân công phụ trách tiêu chí đánh giá đạt so với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại thời điểm thẩm định theo theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 – 2025.

anh tin bai

Ảnh. Người dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến đường và dọn dẹp, trồng hoa cây cảnh ven đường

Đối với kết quả tiêu chí 17. Môi trường của xã: 100% cơ sở sản xuất-kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về BVMT; 100% hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải dinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả; 59,7% hộ gia đình thực hiện phân loại CTR tại nguồn; 60% chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định; Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định đạt 92,5%;…

anh tin bai

Ảnh. Diện mạo mới của xã Sơn Hải

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng, Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu công nhận xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao năm 2022”. Kết quả 20/20 thành viên Hội thẩm định tỉnh đã đồng ý công nhận xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đạt chuẩn “ Xã nông thôn mới nâng cao năm 2022”.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND xã Sơn Hải và UBND huyện Bảo Thắng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục huy động mọi nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã và phấn đấu xã nông thôn mới kiểu mẫu để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân.

Lưu Văn Nhất – Chi Cục Bảo vệ môi trường 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 986
  • Trong tuần: 3,445
  • Tất cả: 2,414,961
Đăng nhập