Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025
Lượt xem: 285

    Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của chi bộ và toàn thể đảng viên, vì vậy, Đảng ủy Sở luôn quan tâm chỉ đạo sát sao các Chi ủy Chi bộ  bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

anh tin bai

Đại hội Chi bộ I

    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường hiện có 5 Chi bộ trực thuộc với 108 đảng viên, trong đó, đảng viên chính thức 93 đồng chí, đảng viên dự bị 15 đồng chí. Các đảng viên có trình độ tương đối đồng đều, có tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết, thống nhất cao trong triển khai thực hiện các Nghị quyết Đảng ủy cấp trên và của Chi bộ, chấp hành mọi sự phân công của tổ chức. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi góp phần tạo nên thành công của Đại hội.

    Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/ĐUK ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 05/7/2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Thống nhất phê duyệt nhân sự của Chi bộ và Hồ sơ Đại hội, Văn kiện Đại hội của 5/5 Chi bộ trực thuộc, thống nhất ngày tổ chức Đại hội và phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy dự họp chỉ đạo các Chi bộ Đại hội.

    Trên cơ sở chỉ đạo, từ ngày 12/8 đến ngày 30/8/2022, 05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở đã lần lượt tổ chức thành công các Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

anh tin bai

Đại hội Chi bộ II

anh tin bai

Đại hội Chi bộ III

    Qua Đại hội, Đảng ủy Sở nhận định Báo cáo chính trị của các Chi bộ đã đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; làm rõ được những ưu điểm, khuyết điểm hạn chế trên các lĩnh vực: thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể; kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Sở, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đề ra được những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình của các Chi bộ để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

    Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ cũng đã đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua của tập thể Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư và Chi ủy viên trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời.

    Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy được dựa trên cơ sở quy hoạch cấp ủy đã được Đảng ủy Sở phê duyệt, thực hiện đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh. Việc bầu cử Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư được thực hiện đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương.

anh tin bai

Đại hội Chi bộ IV

    Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự Đại hội 05 Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Kết quả: Tổng số cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 được bầu là 19 đồng chí (tái cử 11 đồng chí, tham gia lần đầu 08 đồng chí), nữ 05 đồng chí, dân tộc 03 đồng chí. Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 11 đồng chí; Đại học, Cao đẳng 08 đồng chí. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân 12 đồng chí; Trung cấp 06 đồng chí; Sơ cấp 01 đồng chí. Về độ tuổi: Từ 36 đến 40 tuổi 04 đồng chí, chiếm 21%; từ 41 đến 45 tuổi 08 đồng chí, chiếm 42%; từ 46 đến 50 tuổi 04 đồng chí, chiếm 21%; từ 51 tuổi 55 tuổi 03 đồng chí, chiếm 16%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 là 44,5 tuổi (tăng so với độ tuổi bình quân của cấp ủy khoá trước). Cấp ủy nhiệm kỳ mới phù hợp với đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ của từng Chi bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với các phòng, đơn vị trực thuộc.

anh tin bai

Đại hội Chi bộ V

    Ngay sau Đại hội, các Chi ủy Chi bộ đã ban hành ngay Quy chế làm việc của Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 trên tinh thần kế thừa và phát huy các kết quả của nhiệm kỳ trước. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Chi ủy để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Chi ủy.

 

Tuyết Nhung

Tin khác
1 2 3 4 5  ...  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 233
  • Trong tuần: 10,840
  • Tất cả: 2,410,736
Đăng nhập