Đẩy mạnh các giải pháp giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính chậm muộn trong lĩnh vực đất đai
Lượt xem: 1447

    Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện 102 thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, trong đó lĩnh vực đất đai 39 TTHC, chiếm 38,2%. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC về đất đai hàng tháng đều chiếm trên 99% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận. Do đó, việc giải quyết hồ sơ TTHC đất đai để chậm muộn ảnh hưởng đến tỷ lệ chung của Sở và của tỉnh. Chính vì vậy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở luôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao tiến độ giải quyết các TTHC trong lĩnh vực đất đai.

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt đến các phòng, đơn vị thuộc Sở và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC trước và đúng hạn, giảm tỷ lệ hồ sơ chậm muộn như: Rà soát, đánh giá chuyên môn, đánh giá tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký đất đai; chấn chỉnh, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã chỉ ra; Thành lập Tổ giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại quầy giao dịch của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Theo dõi, đôn đốc giải quyết TTHC theo ngày, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về chuyên môn, công tác phối hợp; yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh thực hiện Cam kết giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không để chậm muộn quá 5% theo yêu cầu của Chính phủ, của UBND tỉnh Lào Cai. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện của từng cá nhân hàng tuần, tháng, quý và cả năm. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC.

    Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức làm việc với cơ quan Thuế thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc luân chuyển hồ sơ địa chính và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, phối hợp trong tích chuyển hồ sơ trên phần mềm VNPT-igate, triển khai thực hiện thuế điện tử. Đến nay, khó khăn, vướng mắc trong việc luân chuyển hồ sơ địa chính đã cơ bản được tháo gỡ, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC, giảm tỷ lệ hồ sơ chậm, muộn. 

    Thực hiện rà soát các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đối với các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, hoàn thành việc xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh phê duyệt 39 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở theo hướng cắt giảm các bước, các khâu trong quy trình để đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết, góp phần kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và đảm bảo về thời gian giải quyết.

    Chủ động phối hợp, trao đổi với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết các TTHC liên thông, không để tình trạng hồ sơ chậm muộn.

    Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Hệ thống một cửa điện tử I-gate, Sở đã mời VNPT- Lào Cai tập huấn cho lãnh đạo, viên chức, người lao động trực tiếp giải quyết hồ sơ TTHC sử dụng các tính năng, tiện ích trên phần mềm VNPT-igate; đồng thời, đề nghị VNPT-Lào Cai khắc phục một số tồn tại, hạn chế của phần mềm (bổ sung các tính năng đính kèm Phiếu xin lỗi; nhắn tin qua zalo, sms tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; đính kèm Phiếu chuyển thông tin và hồ sơ từ phần mềm VNPT-office…). Đến nay, một số khó khăn, vướng mắc đã cơ bản được tháo gỡ.

    Thực hiện biên tập xong Sổ tay tóm tắt 18 quy trình TTHC lĩnh vực đất đai thường xuyên có giao dịch của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hướng dẫn thực hiện TTHC về đất đai được thuận lợi, nhanh chóng.

    Ngoài ra, Sở đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế. Hiện nay, đang xin ý kiến thống nhất giữa các đơn vị liên quan trước khi trình UBND tỉnh.

    Bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC chậm, muộn của Sở đã giảm từ 12,8% (trong tháng 6) xuống còn 2,1% (trong tháng 9).

    Với kết quả đã đạt được, UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan thực hiện tốt các giải pháp để giảm sâu tình trạng chậm muộn hồ sơ TTHC về đất đai. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ chậm muộn về đất đai xuống dưới 2% theo đúng chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo Bản tin TNMT.

Tin khác
1 2 3 4 5  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập