Danh bạ thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 631
Danh bạ thư điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai Năm 2020
              Sở Tài nguyên và Môi trường Contact-stnmt@laocai.gov.vn
I            Các phòng thuộc Sở  
1 Văn phòng Sở vanphong-stnmt@laocai.gov.vn
2 Phòng Kế hoạch kehoach-stnmt@laocai.gov.vn
3 Phòng khoáng sản khoangsan-stnmt@laocai.gov.vn
4 Phòng tài nguyên nước tnnuockttv-stnmt@laocai.gov.vn
5 Thanh tra Sở thanhtra-stnmt@laocai.gov.vn
II             Các đơn vị trực thuộc Sở
1 Chi cục quản lý đất đai tainguyendat-stnmt@laocai.gov.vn
2 Chi cục Bảo vệ Môi trường chicucbvmt-stnmt@laocai.gov.vn
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất vanphongdkd-stnmt@laocai.gov.vn
4 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ttkythuat-stnmt@laocai.gov.vn
5 Trung tâm quan trắc môi trường ttqt-stnmt@laocai.gov.vn
III        Các cá nhân
1 Hồ Cao Khải Giám đốc Sở hckhai-stnmt@laocai.gov.vn
2 Phạm Bình Minh Phó Giám đốc Sở pbminh-stnmt@laocai.gov.vn
3 Bùi Quang Hưng Phó Giám đốc Sở bqhung-stnmt@laocai.gov.vn
4 Lê Ngọc Dương Phó Giám đốc Sở duongln-stnmt@laocai.gov.vn
5 Lê Hữu Minh Văn phòng sở lhminh-stnmt@laocai.gov.vn
6 Phạm Thị Duyến Văn phòng sở duyenpt-stnmt@laocai.gov.vn
7 Hoàng Thúy Trường Văn phòng sở truonght-stnmt@laocai.gov.vn
8 Trần Thị Tuyết Nhung Văn phòng sở nhungttt-stnmt@laocai.gov.vn
9 Vũ Kim Chi Văn phòng sở chivk-stnmt@laocai.gov.vn
10 Bùi Thị Loan Phòng kế hoạch loanbt-stnmt@laocai.gov.vn
11 Nguyễn Thanh Bình Phòng kế hoạch binhnt-stnmt@laocai.gov.vn
12 Phạm Thị Ngọc Phòng kế hoạch ngocpt-stnmt@laocai.gov.vn
13 Trần Thị Bình Phòng kế hoạch binhtt-stnmt@laocai.gov.vn
14 Vũ Đình Thủy Phòng khoáng sản thuyvd-stnmt@laocai.gov.vn
15 Nguyễn Trọng Chiến Phòng khoáng sản chiennt-stnmt@laocai.gov.vn
16 Phan Thị Linh Phòng khoáng sản linhpt-stnmt@laocai.gov.vn
17 Vương Thị Ken Phòng khoáng sản kenvt-stnmt@laocai.gov.vn
18 Nguyễn Duy Hùng Phòng TN nước hungnd-stnmt@laocai.gov.vn
19 Nguyễn Hữu Bảo Phòng TN nước baonh-stnmt@laocai.gov.vn
20 Nguyễn Quốc Việt Phòng TN nước vietnq-stnmt@laocai.gov.vn
21 Phạm Văn Hải Phòng Thanh tra haipv-stnmt@laocai.gov.vn
22 Phạm Thành Chung Phòng Thanh tra chungpt-stnmt@laocai.gov.vn
23 Bùi Ngọc Hà Phòng Thanh tra habn-stnmt@laocai.gov.vn
24 Vũ Thị Hải Nga Phòng Thanh tra ngavth-stnmt@laocai.gov.vn
25 Đặng Mạnh Dẫn Phòng Thanh tra dandm-stnmt@laocai.gov.vn
26 Đồng Văn Lý Phòng Thanh tra lydv-stnmt@laocai.gov.vn
27 Vũ Văn Tĩnh Phòng Thanh tra vvtinh-stnmt@laocai.gov.vn
28 Phùng Minh Ngọc Phòng Thanh tra ngocpm-stnmt@laocai.gov.vn
29 Lưu Đức Cường Chi cục bảo vệ môi trường cuongld-stnmt@laocai.gov.vn
30 Ngô Thị Liên Anh Chi cục bảo vệ môi trường anhnl-stnmt@laocai.gov.vn
31 Hoàng Thu phong Chi cục bảo vệ môi trường htphong-stnmt@laocai.gov.vn
32 Lê Anh Tuấn Chi cục bảo vệ môi trường tuanla-stnmt@laocai.gov.vn
33 Lê Hồng Khanh Chi cục bảo vệ môi trường khanhlh-stnmt@laocai.gov.vn
34 Nguyễn Thị Hường Chi cục bảo vệ môi trường huongnt-stnmt@laocai.gov.vn
35 Nguyễn Thị Phương Chi cục bảo vệ môi trường phuongnt-stnmt@laocai.gov.vn
36 Phạm Thị Thu Hương Chi cục bảo vệ môi trường huongptt-stnmt@laocai.gov.vn
37 Đặng Vũ Hiệp Chi cục bảo vệ môi trường hiepdv-stnmt@laocai.gov.vn
38 Trịnh Thị Thanh Tuyền Chi cục bảo vệ môi trường ttttuyen-stnmt@laocai.gov.vn
39 Đặng Lê Na Chi cục bảo vệ môi trường nadl-stnmt@laocai.gov.vn
40 Hoàng Minh Khuyên Chi cục bảo vệ môi trường khuyenhm-stnmt@laocai.gov.vn
41 Phạm Văn Hải Chi cục bảo vệ môi trường pvhai-stnmt@laocai.gov.vn
42 Nguyễn Tiến Kiều Chi cục quản lý Đất đai kieunt-stnmt@laocai.gov.vn
43 Hoàng Thượng Hải Chi cục quản lý Đất đai haiht-stnmt@laocai.gov.vn
44 Hoàng Đức Sơn Chi cục quản lý Đất đai sonhd-stnmt@laocai.gov.vn
45 Lê Vũ Thắng Chi cục quản lý Đất đai lvthang-stnmt@laocai.gov.vn
46 Nguyễn Phước Toàn Chi cục quản lý Đất đai nptoan-stnmt@laocai.gov.vn
47 Kiều Duy Đô Chi cục quản lý Đất đai dokd-stnmt@laocai.gov.vn
48 Trịnh Đức Anh Chi cục quản lý Đất đai anhtd-stnmt@laocai.gov.vn
49 Nguyễn Thái Hoàn Chi cục quản lý Đất đai hoannt-stnmt@laocai.gov.vn
50 Tần Trung Kiên Chi cục quản lý Đất đai ttkien-stnmt@laocai.gov.vn
51 Nguyễn Thị Kim Nguyệt Chi cục quản lý Đất đai nguyetntk-stnmt@laocai.gov.vn
52 Lê Hải An Trung tâm Quan trắc Môi trường anlh-stnmt@laocai.gov.vn
53 Vũ Văn Thuấn Trung tâm Quan trắc Môi trường thuanvv-stnmt@laocai.gov.vn
54 Bùi Văn Khánh Trung tâm Quan trắc Môi trường khanhbv-stnmt@laocai.gov.vn
55 Hoàng Cúc Phương Trung tâm Quan trắc Môi trường phuonghc-stnmt@laocai.gov.vn
56 Lưu Ngọc Quyết Trung tâm Quan trắc Môi trường quyetln-stnmt@laocai.gov.vn
57 Nguyễn Anh Tuấn Trung tâm Quan trắc Môi trường tuanna-stnmt@laocai.gov.vn
58 Nguyễn Duy Hà Ly Trung tâm Quan trắc Môi trường ndhly-stnmt@laocai.gov.vn
59 Nguyễn Minh Triệu Trung tâm Quan trắc Môi trường trieunm-stnmt@laocai.gov.vn
60 Nguyễn Phương Thảo Trung tâm Quan trắc Môi trường thaonp-stnmt@laocai.gov.vn
61 Phạm Thị Hà Trang Trung tâm Quan trắc Môi trường pthtrang-stnmt@laocai.gov.vn
62 Nguyễn Tùng Dương Trung tâm Quan trắc Môi trường duongnt-stnmt@laocai.gov.vn
63 Trần Thị Mai Hương Trung tâm Quan trắc Môi trường huongttm-stnmt@laocai.gov.vn
64 Vũ Văn Quân Trung tâm Quan trắc Môi trường quanvv-stnmt@laocai.gov.vn
65 Đào Mạnh Quyết Trung tâm Quan trắc Môi trường quyetdm-stnmt@laocai.gov.vn
66 Lưu Tuấn Anh Trung tâm Quan trắc Môi trường ltanh-stnmt@laocai.gov.vn
67 Tạ Thúy Nga Trung tâm Quan trắc Môi trường ttnga-stnmt@laocai.gov.vn
68 Đặng Thị Thanh Hoa Trung tâm Quan trắc Môi trường hoadtt-stnmt@laocai.gov.vn
69 An Minh Thúy Trung tâm Quan trắc Môi trường amthuy-stnmt@laocai.gov.vn
70 Vũ Thị Hải Anh Trung tâm Quan trắc Môi trường vthanh-stnmt@laocai.gov.vn
71 Cao Văn Long Trung tâm Kỹ thuật TNMT longcv-stnmt@laocai.gov.vn
72 Bùi Văn Đại Trung tâm Kỹ thuật TNMT daibv-stnmt@laocai.gov.vn
73 Vũ Tiến Mạnh Trung tâm Kỹ thuật TNMT manhvt-stnmt@laocai.gov.vn
74 Bùi Thị Kim Phượng Trung tâm Kỹ thuật TNMT phuongbtk-stnmt@laocai.gov.vn
75 Hoàng Hữu Hưng Trung tâm Kỹ thuật TNMT hunghh-stnmt@laocai.gov.vn
76 Hà Hữu Quỳnh Trung tâm Kỹ thuật TNMT quynhhh-stnmt@laocai.gov.vn
77 Hà Văn Quảng Trung tâm Kỹ thuật TNMT quanghv-stnmt@laocai.gov.vn
78 La Văn Lục Trung tâm Kỹ thuật TNMT luclv-stnmt@laocai.gov.vn
79 Lê Xuân Sơn Trung tâm Kỹ thuật TNMT sonlx-stnmt@laocai.gov.vn
80 Lê Xuân Thảo Trung tâm Kỹ thuật TNMT thaolx-stnmt@laocai.gov.vn
81 Lù Quang Khiềng Trung tâm Kỹ thuật TNMT khienglq-stnmt@laocai.gov.vn
82 Lương Văn Lâm Trung tâm Kỹ thuật TNMT lamlv-stnmt@laocai.gov.vn
83 Nguyễn An Thuận Trung tâm Kỹ thuật TNMT thuanna-stnmt@laocai.gov.vn
84 Nguyễn Ngọc Thái Trung tâm Kỹ thuật TNMT thainn-stnmt@laocai.gov.vn
85 Nguyễn Phương Nam Trung tâm Kỹ thuật TNMT namnp-stnmt@laocai.gov.vn
86 Nguyễn Văn Hoa Trung tâm Kỹ thuật TNMT hoanv-stnmt@laocai.gov.vn
87 Nguyễn Đăng Quân Trung tâm Kỹ thuật TNMT quannd-stnmt@laocai.gov.vn
88 Ngô Quốc Hùng Trung tâm Kỹ thuật TNMT hungnq-stnmt@laocai.gov.vn
89 Vũ Mạnh Hùng Trung tâm Kỹ thuật TNMT hungvm-stnmt@laocai.gov.vn
90 Đồng Quang Hoạt Trung tâm Kỹ thuật TNMT hoatdq-stnmt@laocai.gov.vn
91 Đỗ Như Dân Trung tâm Kỹ thuật TNMT dandn-stnmt@laocai.gov.vn
92 Nguyễn Thu Nga Trung tâm Kỹ thuật TNMT ntnga-stnmt@laocai.gov.vn
93 Nguyễn Thị Thơm Trung tâm Kỹ thuật TNMT thomnt-stnmt@laocai.gov.vn
94 Trần Thị Kim Huế Trung tâm Kỹ thuật TNMT huettk-stnmt@laocai.gov.vn
95 Hoàng Đức Trọng Trung tâm Kỹ thuật TNMT hdtrong-stnmt@laocai.gov.vn
96 Hoàng Duy Khánh Trung tâm Kỹ thuật TNMT hdkhanh-stnmt@laocai.gov.vn
97 Nguyễn Thị Huệ Trung tâm Kỹ thuật TNMT nthue-stnmt@laocai.gov.vn
98 Phạm Trung Kiên Trung tâm Kỹ thuật TNMT ptkien-stnmt@laocai.gov.vn
99 Nguyễn Thị Bưởi Văn phòng Đăng ký đất đai buoint-stnmt@laocai.gov.vn
100 Phạm Phúc Toàn Văn phòng Đăng ký đất đai toanpp-stnmt@laocai.gov.vn
101 Hoàng Thị Kim Oanh Văn phòng Đăng ký đất đai oanhhtk-stnmt@laocai.gov.vn
102 Bùi Tuấn Anh Văn phòng Đăng ký đất đai btanh-stnmt@laocai.gov.vn
103 Cao Đức Tuyến Văn phòng Đăng ký đất đai cdtuyen-stnmt@laocai.gov.vn
104 Giàng Thị Mỷ Văn phòng Đăng ký đất đai gtmy-stnmt@laocai.gov.vn
105 Trần Mạnh Hiền Văn phòng Đăng ký đất đai tmhien-stnmt@laocai.gov.vn
106 Hoàng Ngọc Hiển Văn phòng Đăng ký đất đai hnhien-stnmt@laocai.gov.vn
107 Hoàng Seo Vu Văn phòng Đăng ký đất đai hsvu-stnmt@laocai.gov.vn
108 Hoàng Đức long Văn phòng Đăng ký đất đai hdlong-stnmt@laocai.gov.vn
109 Lâm Văn Tuấn Văn phòng Đăng ký đất đai lvtuan-stnmt@laocai.gov.vn
110 Lê Anh Quyền Văn phòng Đăng ký đất đai quyenla-stnmt@laocai.gov.vn
111 Lê Nhật Tân Văn phòng Đăng ký đất đai lntan-stnmt@laocai.gov.vn
112 Lê Thị Hồng Hạnh Văn phòng Đăng ký đất đai lthhanh-stnmt@laocai.gov.vn
113 Lê Văn Hải Văn phòng Đăng ký đất đai lvhai-stnmt@laocai.gov.vn
114 Lý Công Minh Văn phòng Đăng ký đất đai lcminh-stnmt@laocai.gov.vn
115 Lý Minh Hơn Văn phòng Đăng ký đất đai lmhon-stnmt@laocai.gov.vn
116 Lưu Lan Phương Văn phòng Đăng ký đất đai phuongll-stnmt@laocai.gov.vn
117 Mai Thị Kim Oanh Văn phòng Đăng ký đất đai mtkoanh-stnmt@laocai.gov.vn
118 Mạc Trung Đức Văn phòng Đăng ký đất đai mtduc-stnmt@laocai.gov.vn
119 Nguyễn Chiến Thắng Văn phòng Đăng ký đất đai ncthang-stnmt@laocai.gov.vn
120 Nguyễn Công Thuấn Văn phòng Đăng ký đất đai ncthuan-stnmt@laocai.gov.vn
121 Nguyễn Hải Quân Văn phòng Đăng ký đất đai nhquan-stnmt@laocai.gov.vn
122 Nguyễn Hữu Bằng Văn phòng Đăng ký đất đai nhbang-stnmt@laocai.gov.vn
123 Nguyễn Khánh Linh Văn phòng Đăng ký đất đai nklinh-stnmt@laocai.gov.vn
124 Nguyễn Khánh Toàn Văn phòng Đăng ký đất đai nktoan-stnmt@laocai.gov.vn
125 Nguyễn Mạnh Chiến Văn phòng Đăng ký đất đai chiennm-stnmt@laocai.gov.vn
126 Nguyễn Thành Chung Văn phòng Đăng ký đất đai chungnt-stnmt@laocai.gov.vn
127 Nguyễn Thị Dũng Văn phòng Đăng ký đất đai ntdung-stnmt@laocai.gov.vn
128 Nguyễn Thị Huê Văn phòng Đăng ký đất đai huent-stnmt@laocai.gov.vn
129 Nguyễn Thị Loan Văn phòng Đăng ký đất đai ntloan-stnmt@laocai.gov.vn
130 Nguyễn Thị Phương Thảo Văn phòng Đăng ký đất đai ntpthao-stnmt@laocai.gov.vn
131 Nguyễn Thị Thúy Thanh Văn phòng Đăng ký đất đai nttthanh-stnmt@laocai.gov.vn
132 Nguyễn Việt Văn Văn phòng Đăng ký đất đai nvvan-stnmt@laocai.gov.vn
133 Nguyễn Văn Chung Văn phòng Đăng ký đất đai nvchung-stnmt@laocai.gov.vn
134 Nguyễn Văn Cường Văn phòng Đăng ký đất đai nvcuong-stnmt@laocai.gov.vn
135 Nguyễn Văn Huấn Văn phòng Đăng ký đất đai nvhuan-stnmt@laocai.gov.vn
136 Nguyễn Xuân Sơn Văn phòng Đăng ký đất đai sonnx-stnmt@laocai.gov.vn
137 Ngô Hiến Chương Văn phòng Đăng ký đất đai nhchuong-stnmt@laocai.gov.vn
138 Ngô Minh Đức Văn phòng Đăng ký đất đai ducnm-stnmt@laocai.gov.vn
139 Ngô Văn Bàng Văn phòng Đăng ký đất đai nvbang-stnmt@laocai.gov.vn
140 Ngô Văn Lịch Văn phòng Đăng ký đất đai nvlich-stnmt@laocai.gov.vn
141 Phùng Thị San Văn phòng Đăng ký đất đai ptsan-stnmt@laocai.gov.vn
142 Phạm Bích Ngân Văn phòng Đăng ký đất đai pbngan-stnmt@laocai.gov.vn
143 Phạm Khánh Toàn Văn phòng Đăng ký đất đai pktoan-stnmt@laocai.gov.vn
144 Phạm Kiều Ân Văn phòng Đăng ký đất đai pkan-stnmt@laocai.gov.vn
145 Phạm Ngọc Mai Văn phòng Đăng ký đất đai maipn-stnmt@laocai.gov.vn
146 Phạm Ngọc Toàn Văn phòng Đăng ký đất đai pntoan-stnmt@laocai.gov.vn
147 Phạm Thị Minh Văn phòng Đăng ký đất đai ptminh-stnmt@laocai.gov.vn
148 Phạm Vinh Hạnh Văn phòng Đăng ký đất đai hanhpv-stnmt@laocai.gov.vn
149 Phạm Văn Quân Văn phòng Đăng ký đất đai quanpv-stnmt@laocai.gov.vn
150 Phạm Xuân Thắng Văn phòng Đăng ký đất đai thangpx-stnmt@laocai.gov.vn
151 Thái Vũ Bình Minh Văn phòng Đăng ký đất đai minhtvb-stnmt@laocai.gov.vn
152 Thạch Thị Hiên Văn phòng Đăng ký đất đai hientt-stnmt@laocai.gov.vn
153 Thền Minh Thái Văn phòng Đăng ký đất đai thaitm-stnmt@laocai.gov.vn
154 Triệu Tuấn Phương Văn phòng Đăng ký đất đai ttphuong-stnmt@laocai.gov.vn
155 Trương Mạnh Hùng Văn phòng Đăng ký đất đai tmhung-stnmt@laocai.gov.vn
156 Trần Bá Anh Văn phòng Đăng ký đất đai tbanh-stnmt@laocai.gov.vn
157 Trần Huyền Trang Văn phòng Đăng ký đất đai thtrang-stnmt@laocai.gov.vn
158 Trần Phương Dung Văn phòng Đăng ký đất đai dungtp-stnmt@laocai.gov.vn
159 Trần Thanh Thủy Văn phòng Đăng ký đất đai ttthuy-stnmt@laocai.gov.vn
160 Trần Thu Hiền Văn phòng Đăng ký đất đai tthien-stnmt@laocai.gov.vn
161 Trần Thị Mến Văn phòng Đăng ký đất đai ttmen-stnmt@laocai.gov.vn
162 Trần Việt Thành Văn phòng Đăng ký đất đai tvthanh-stnmt@laocai.gov.vn
163 Trần Văn Minh Văn phòng Đăng ký đất đai tvminh-stnmt@laocai.gov.vn
164 Trần Đức Tiến Văn phòng Đăng ký đất đai tdtien-stnmt@laocai.gov.vn
165 Trịnh Thị Thu Hà Văn phòng Đăng ký đất đai tttha-stnmt@laocai.gov.vn
166 Tạ Đình Duy Văn phòng Đăng ký đất đai duytd-stnmt@laocai.gov.vn
167 Uông Thị Nhung Văn phòng Đăng ký đất đai utnhung-stnmt@laocai.gov.vn
168 Vũ Thị Huyền Chang Văn phòng Đăng ký đất đai vthchang-stnmt@laocai.gov.vn
169 Vũ Thị Thúy Loan Văn phòng Đăng ký đất đai vttloan-stnmt@laocai.gov.vn
170 Đàm Thị Thanh Loan Văn phòng Đăng ký đất đai dttloan-stnmt@laocai.gov.vn
171 Đào Duy Ba Văn phòng Đăng ký đất đai ddba-stnmt@laocai.gov.vn
172 Đặng Thị Hằng Văn phòng Đăng ký đất đai dthang-stnmt@laocai.gov.vn
173 Đỗ Duy Đức Văn phòng Đăng ký đất đai ddduc-stnmt@laocai.gov.vn
174 Đỗ Thanh Hồng Văn phòng Đăng ký đất đai dthong-stnmt@laocai.gov.vn
175 Đỗ Thị Thùy Linh Văn phòng Đăng ký đất đai dttlinh-stnmt@laocai.gov.vn
176 Trần Xuân Hảo Văn phòng Đăng ký đất đai txhao-stnmt@laocai.gov.vn
177 Hoàng Trung Dũng Văn phòng Đăng ký đất đai dunghtr-stnmt@laocai.gov.vn
178 Hoàng Văn Diềm Văn phòng Đăng ký đất đai diemhv-stnmt@laocai.gov.vn
179 Nguyễn Gia Biên Văn phòng Đăng ký đất đai bienng-stnmt@laocai.gov.vn
180 Trần Anh Tú Văn phòng Đăng ký đất đai tatu-stnmt@laocai.gov.vn
181 Trần Thị Lý Văn phòng Đăng ký đất đai lytt-stnmt@laocai.gov.vn
182 Vũ Oanh Ca Văn phòng Đăng ký đất đai cavo-stnmt@laocai.gov.vn
183 Phan Thị Xuân Ngọc Văn phòng Đăng ký đất đai ngocptx-stnmt@laocai.gov.vn
184 Nguyễn Kim Hoàn Văn phòng Đăng ký đất đai hoannk-stnmt@laocai.gov.vn
185 Nguyễn Đức Hoàng Văn phòng Đăng ký đất đai ndhoang-stnmt@laocai.gov.vn
186 Bùi Anh Tuấn Văn phòng Đăng ký đất đai tuanba-stnmt@laocai.gov.vn 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 6,493
  • Tất cả: 2,418,009
Đăng nhập