Hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu kho tư liệu tài nguyên môi trường
Lượt xem: 713

Trong những năm vừa qua, hồ sơ, tư liệu, dữ liệu tài nguyên môi trường được các đơn vị giao nộp về kho lưu trữ dữ liệu của Sở là rất lớn. Dữ liệu giao nộp chủ yếu là dạng giấy, với khối lượng lớn, nên việc quản lý, khai thác dữ liệu rất phức tạp, tốn nhiều diện tích, thời gian, nhân lực, tra cứu cho việc sắp xếp, bảo quản.

Để thuận tiện cho việc quản lý, cập nhật, tìm kiếm, thống kê báo cáo các hồ sơ lưu trữ cần được số hóa, tích hợp vào hệ thống CSDL kho tư liệu của Sở phải xây dựng hệ thống kho lưu trữ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai ở dạng số, được phân loại, phân quyền cập nhật khai thác phù hợp với pháp lệnh lưu trữ và các quy định về quản lý lưu trữ của Nhà nước, về công tác lưu trữ, chia sẻ, khai thác kho tư liệu tài nguyên môi trường phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó việc xây dựng hệ thống kho dữ liệu dạng số còn giúp việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; Phục vụ cải cách hành chính, công khai hóa thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử; Cung cấp dữ liệu tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại nghị định 102/2008/ND-CP và thông tư 07/2009/TT-BTNMT;Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho công tác thu thập, quản lý, lưu trữ, cung cấp, khai thác thông tin tài nguyên và môi trường. Xây dựng nguồn nhân lực về quản trị, vận hành hệ thống mạng và khai thác thông tin của đơn vị; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai cài đặt CSDL và phần mềm.

Từ những yêu cầu thực tế đó, năm 2017 sở Tài nguyên và Môi trường đã lập dự án, trình và được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt cho sở làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi được phê duyệt sở Tài nguyên và môi trường đã bắt tay ngay vào thực hiện dự án, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thiện, toàn bộ khối lượng hồ sơ: Đất đai, khoáng sản, nước, môi trường  được xây dựng đảm bảo các yêu cầu của hệ thống thông tin lưu trữ hiện đại, mang tính chuyên ngành nhằm phục vụ các nhu cầu quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường và của UBND tỉnh Lào Cai nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm kinh phí. Trung tâm công nghệ thông tin trực thuộc Sở  đã thực hiện quét và xử lý trên 430.000 trang tài liệu gồm hồ sơ về đất đai, đo đạc địa chính, hồ sơ về khoáng sản, nước, môi trường. Đến nay đã cơ bản  hoàn thiện, đang trong giai đoạn kiểm tra chạy thử để nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác.

Qua quá trình chạy thử nghiệm, hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu Tài nguyên Môi trường đáp ứng tốt cho công tác quản lý dữ liệu số lượng lớn, đa dạng, hệ thống phần mềm quản lý, cung cấp dữ liệu được phát triển trên các công nghệ hiện đại, cung cấp các tính năng ưu việc và cho phép tra cứu, khai thác dữ liệu trực tuyến theo chức năng, quyền hạn của người sử dụng, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý thông tin lưu trữ của các cơ quan quản lý nhà nước;

Hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu Tài nguyên Môi trường hoàn thiện giúp ngành TNMT ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) có thể tra cứu trực tiếp hồ sơ về tài nguyên và môi trường một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian tìm kiếm hồ sơ trong kho, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp và các Sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh một kênh tra cứu, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT trên mạng internet một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Đối với công tác cải cách hành chính Hệ thống góp phần cải tiến các quy trình, thủ tục và thời gian cung cấp thông tin tư liệu tài nguyên và môi trường theo hướng dẫn tại nghị định 102/2008/ND-CP và thông tư 07/2009/TT-BTNMT. Cung cấp cho các cơ quan chức năng công cụ tra cứu thông tin chính xác, kịp thời về các hồ sơ, tài liệu … trong việc thẩm tra giải quyết các thủ tục hành chính.

Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, khai thác, cung cấp dữ liệu TNMT đã tiết kiệm được kinh phí lưu trữ, bảo trì, phục chế tư liệu một cách đáng kể so với phương pháp lưu trữ truyền thống. Hệ thống cho phép cung cấp thông tin, dữ liệu cùng một thời điểm cho nhiều đối tượng sử dụng  với nhu cầu mục đích khác nhau góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước về TNMT đối với tỉnh Lào Cai nói riêng và ngành Tài nguyên và Môi trường nói chung. giảm bớt gánh nặng về công tác quản lý, tổ chức lưu trữ kho hồ sơ dữ liệu chủ yếu là hồ sơ, tài liệu và các loại bản đồ ở dạng giấy, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu về cung cấp thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên môi trường mạng./.

                                              Phạm Phúc Toàn
  Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT             

Tin khác
1 2  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập