Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016
Lượt xem: 1421

Ngay từ đầu năm 2016, Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT đã bám sát vào chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, chương trình công tác năm và sự lãnh, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc Sở để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm, kết quả hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, cụ thể:

Trung tâm đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 10- ĐA/TU ngày 27/11/2015 của tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020. Tham mưu Quyết định phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của sở tham mưu đầu tư trang thiết bị hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng CSDL.

Đối với công tác tiếp nhận hồ sơ và cung cấp hồ sơ, tài liệu: Tiếp nhận 56 hồ sơ (01 hồ sơ lưới địa chính, 02 hồ sơ quy hoạch sử dụng đất; 06 hồ sơ đo đạc; 47 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, đạt 112% kế hoạch; Cung cấp thông tin tài liệu đất đai: 78 lượt người với 205 hồ sơ, 79 tờ bản đồ, 58 điểm địa chính cơ sở, đạt 102% kế hoạch. Bàn giao hồ sơ đất lâm nghiệp ảnh hàng hàng không, hồ sơ kiểm kê đất năm 2010 toàn tỉnh và hồ sơ kiểm kê đất các tổ chức của các huyện (Sa Pa, Bát Xát, Bảo Yên; Bắc Hà, Si Ma Cai) cho Văn phòng Đăng ký đất đai; Chuyển kho tài liệu về trụ sở mới, ổn định nơi làm việc. Phân loại, gán nhãn, xắp xếp hồ sơ vào kho theo quy định; Thông báo danh mục dữ liệu Tài nguyên môi trường năm 2015 cho phòng Tài nguyên Môi trường các huyện, thành phố biết để tra cứu, khai thác tài liệu. Thực hiện đúng quy trình ISO 9001-2008 về tiếp nhận, quản lý lưu trữ, khai thác sử dụng thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường.

Công tác Xử lý thông tin: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. Duy trì thực hiện phần mềm quản lý văn bản - hồ sơ công việc trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc, trao đổi cung cấp tài liệu, số liệu trên môi trường mạng. Làm tốt công tác tham mưu ứng dụng CNTT cho Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của Sở. Tổ chức đào tạo, tập huấn phần mềm chuyên ngành cho cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai và cán bộ địa chính cơ sở huyện Si Ma Cai được 2/2 lớp với 50 cán bộ, đạt 100% kế hoạch. Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tỉnh Lào Cai, đạt 100% kế hoạch. Thu thập, cập nhật thông tin bản đồ điện tử tỉnh Lào Cai của 164/164 xã, phường, thị trấn, 09 huyện, thành phố và 14 chuyên đề cấp tỉnh, đạt 100% kế hoạch.

Việc triển khai ứng dụng các phần mềm chuyên ngành vào quản lý, cung cấp, khai thác và cập nhật thông tin dữ liệu đảm bảo khoa học và tính bảo mật; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc, trao đổi cung cấp tài liệu, số liệu trên môi trường mạng, tạo môi trường làm việc khoa học. Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường; quản trị tốt cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản, CSDL tài nguyên nước phục vụ cải cách hành chính, công khai hóa thông tin và công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tập huấn, chuyển giao, đào tạo phần mềm chuyên ngành cho cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; Thực hiện tốt công tác quản trị hệ thống mạng cho các phòng, đơn vị thuộc sở; theo dõi việc cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ công việc; cổng thông tin điện tử theo quy định.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng CSDL đất đai. Cung cấp dữ liệu người dùng phục vụ triển khai thí điểm bộ phần mềm chính quyền điện tử do VNPT cung cấp; phối hợp với VNPT tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản Vnptionffice cho cán bộ Sở và đơn vị trực thuộc; tham mưu thực hiện giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tham mưu xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng hệ thống thông tin đất đai WebELIS trên địa bàn thành phố Lào Cai; tham mưu văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình ban hành văn bản đi trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật “Ban hành Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai” và tham gia ý kiến vào Dự thảo bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2016.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định, làm tốt công tác thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ thường xuyên khác.

Ngoài ra đơn vị còn đẩy mạnh nhiệm vụ sự nghiệp như: Lập Kế hoạch SD đất huyện Bảo Yên, huyện Sa Pa năm 2017; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai một số xã thuộc huyện Bảo Yên. Thực hiện công tác cấp GCNSD đất xã Bảo Nhai, xã Lầu Thí Ngài huyện Bắc Hà. Biên tập, in ấn bản đồ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Các nhiệm vụ công tác khác đều được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được tổ chức sôi nổi, đặc biệt là tham gia giải thể thao do khối thi đua, cụm thi đua tổ chức…

Kết thúc năm công tác 2016 Trung tâm Công nghệ thông tin được được đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho đơn vị hoàn thành  xuất sắc nhiệm vụ./.

Vũ Thị Oanh Ca

                Trưởng phòng Tổ chức – HC- Trung tâm CNTT

Tin khác
1 2  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập