Lào Cai ban hành Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 151

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các – bon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải; Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030. Ngày 18/01/2023 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 25/KH-UBND Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Với mục tiêu tổng quát của kế hoạch: Chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính; chuyển đổi, phát triển các mô hình tăng trưởng xanh, giao thông xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính về ”0” vào năm 2050. Phấn đấu tỉnh Lào Cai trở thành một trong các địa phương chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch; sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới là hướng chủ đạo; chất lượng môi trường sống cân bằng, sinh thái được bảo đảm; hướng tới nền kinh tế xanh, xã hội hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

  Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 04 nhóm giải pháp lớn: (1) Tăng cường năng lực thích ứng; (2) Chủ động các nhiệm vụ giảm phát thải khí nhà kính; (3) Tập trung triển khai các nhiệm vụ ứng phó gắn với ngành, lĩnh vực; (4) Hoàn thiện thể chế, phát huy tiềm năng và nguồn lực ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Kế hoạch đã đề xuất danh mục các dự án ưu tiên thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Lào Cai giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở/ngành/UBND các huyện, thành phố, thị xã/đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện nội dung kế hoạch. Định kỳ sơ kết 5 năm, 10 năm và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn và các chương trình, kế hoạch của Trung ương. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Điều phối chung các hoạt động về thông tin, giáo dục và truyền thông liên quan đến biến đổi khí hậu./.

Phòng Tổng hợp – Đánh giá tác động môi trường

 

Tải về

Tin khác
1 2 3 4  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 231
  • Trong tuần: 10,838
  • Tất cả: 2,410,734
Đăng nhập