Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 194

Thực hiện văn bản số 1046/BTNMT-TĐKTTT ngày 8/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thủy văn thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND  ngày 16/3/2021 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Trong đó chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các sở ban ngành, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên toàn tỉnh trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của từng ngành, địa phương, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động tuyên truyền cần làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chuỗi sự kiện và nâng cao nhận thức của cộng đồng, cụ thể như sau:

- Ngày Nước Thế giới năm 2021: Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” - “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu. Ngày Nước thế giới năm 2021 tập trung vào việc tôn vinh giá trị của nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc khủng hoảng nước toàn cầu, với trọng tâm cốt lõi là thúc đẩy các hành động để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 6: Nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

- Ngày Khí tượng thế giới năm 2021: Chủ đề “Ngày Khí tượng thế giới” năm 2021 được Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa ra là “The Ocean, Our Climate and Weather" - "Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta", qua đó nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất. Lào Cai tuy không là tỉnh ven biển và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão, áp thấp nhiệt đới trên biển, tuy nhiên các hiện tượng thời tiết, thủy văn cực đoan, ngày càng diễn biến phức tạp, khắc nghiệt, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, vì vậy công tác quan trắc, dự báo, cảnh  báo sớm và nhận thức chung của cộng đồng về phòng chống thiên tai cần được chú trọng thực hiện.

- Giờ Trái Đất năm 2021: Giờ Trái Đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Speak up for nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Hoạt động tắt đèn trong 01 giờ mang tính chất biểu tượng, thể hiện quyết tâm và cam kết hành động của tổ chức, cá nhân trong việc tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thường xuyên, liên tục.

Với nhiệm vụ được giao là đơn vị chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các ngành,các địa phương triển khai  kế hoạch 121/KH-UBND,  Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động hướng dẫn thực hiện và cung cấp những thông điệp tuyên truyền về tầm quan trọng của tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đăng tải các tin, bài về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của Sở. Treo các poster hưởng ứng tại trụ sở làm việc. Tuyên truyền toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở tích cực hưởng ứng, chung tay hành động trong tiết kiệm điện năng, nước, giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại nơi làm việc và nơi cư trú.

UBND các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa phát thanh tại các tổ dân phố, thôn, bản. Tăng cường thời lượng phát tin, bài tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh - truyền hình của tỉnh và UBND cấp huyện, treo băng-rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan và những nơi công cộng như chợ, bến xe và khu vực tập trung dân cư.

UBND các xã đã tổ chức các hoạt động các hoạt động vệ sinh nguồn nước, thau rửa làm sạch các bể chức nước, giếng nước và hệ thống cấp nước sạch nông thôn, vệ sinh các bể lắng lọc của hệ thống cấp nước, hướng dẫn nhân dân bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường sống. Kiểm tra phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại các khu vực chuồng trại, chăn nuôi gia súc,.... để nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân và về bảo vệ tài nguyên nước, phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước.

Các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và doanh nghiệp đã căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để hưởng ứng như băng rôn, biểu ngữ tại trụ sở và tiến hành các hoạt động thiết thực như khơi thông cống rãnh, xử lý chất thải, trồng và chăm sóc cây xanh,... Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về Ngày nước Thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất, tăng cường tin, bài, ảnh, thời lượng phát sóng trên các phương tiên thông tin đại chúng: Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh và các cổng thành viên, các cơ quan xuất bản bản tin. Sở giáo dục và đào tạo đã ban hành các công văn chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng bằng các hành động cụ thể, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo băng-rôn tuyên truyền, lồng gắn nội dung trong các hoạt động giảng dạy, hoạt động ngoại khóa, hoạt động đoàn thể, thực hiện tiết kiệm nước, dọn vệ sinh trong và ngoài nhà trường, tham gia tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất....

Kết quả đạt được cụ thể như sau: Huy động được 438 đơn vị, 274.800 người tham gia các hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện tu sửa bảo dưỡng: 2.067 công trình cấp nước giếng, bể, lu chứa nước. Tổng diện tích được vệ sinh là 1.713.000 m2, 753.000m cống rãnh được khơi thông, 222.100 cây xanh được trồng mới, 8.064 ha cây xanh được chăm sóc. Thu gom và xử lý tổng số 1.970m3 rác thải. Số băng khẩu hiệu áp phích tuyên truyền: 470 cái. Trong tháng 3/2021 Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai đã sản xuất 12 tin, 06 bài liên quan đến các chủ đề ”Giá trị của nước”, ”Lên tiếng vì thiên nhiên”; 02 chuyên mục ”Tài nguyên và Môi trường”, đồng thời đưa các tin bài trong các chương trình thời sự, lồng ghép các nội dung về bảo vệ nguồn nước, vệ sinh môi trường trong các chuyên mục liên quan, biên tập nội dung bằng tiếng Mông, Dao, Giáy để đông đảo người dân được tiếp cận thông tin. Kết quả tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, toàn tỉnh Lào Cai đã tiết kiệm được 11.000 kWh điện sau 1 giờ thực hiện tắt điện và các thiết bị không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 ngày 27/3/2021.

            Ngày nước Thế giới, Ngày Khí tượng thủy văn Thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất là chuỗi sự kiện được diễn ra trong tháng 3 hàng năm, có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng đối với bảo vệ tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, chung tay bảo vệ môi trường, được sự ủng hộ tích cực và chủ động của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

                                                                      Lê Na 

                                                                               Phòng Khoáng sản – Nước

                                                                       Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tin khác
1 2 3 4  
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 101
  • Trong tuần: 9,333
  • Tất cả: 2,332,075
Đăng nhập