CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 22/02/2024
Ngày kết thúc: 22/03/2024
Lượt xem:3
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
13605/SNMT-KSN
Ngày bắt đầu: 07/12/2023
Ngày kết thúc: 14/12/2023
Lượt xem:17
2
Ngày bắt đầu: 10/11/2023
Ngày kết thúc: 10/12/2023
Lượt xem:30
32974/STNMT-KSN
Ngày bắt đầu: 12/10/2023
Ngày kết thúc: 12/11/2023
Lượt xem:33
4
Ngày bắt đầu: 15/09/2023
Ngày kết thúc: 15/10/2023
Lượt xem:48
5
Ngày bắt đầu: 15/08/2023
Ngày kết thúc: 15/09/2023
Lượt xem:67
62106/STNMT-CCĐ
Ngày bắt đầu: 26/07/2023
Ngày kết thúc: 26/08/2023
Lượt xem:43
7
Ngày bắt đầu: 24/05/2021
Ngày kết thúc: 24/06/2021
Lượt xem:47
81330/STNMT-MT
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:44
9
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 25/03/2021
Lượt xem:42
1040/STNMT-VPĐK
Ngày bắt đầu: 07/01/2021
Ngày kết thúc: 15/01/2021
Lượt xem:50