Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai và UBND thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 274/TB-VPUBND
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai và UBND thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb274.pdf
Văn bản mới