Triển khai thực hiện các mô hình tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 395/KH-UBND
Ngày ban hành 20/10/2023
Ngày hiệu lực 20/10/2023
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện các mô hình tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh395.pdf
Văn bản mới